Home

Nieruchomości to nasza pasja.

Cel to pozycji lidera rynku w segmencie obsługi transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami oraz zarządzania nimi.

Wizja to  stworzenie funduszu kapitałowego zdolnego przeprowadzać znaczne transakcje rynkowe i generujący zadowalający przychód dla członków funduszu. 

Oferta

Obsługa transkacji obrotu nieruchomościami – kupno, sprzedaż, zamiana, wynajem

Doradztwo w zakresie nieruchomości – dywersyfikacja portfela nieruchomości Klienta, optymalizacja przychodu z posiadanych nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami Klienta

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!