Oferta

Obsługa transkacji obrotu nieruchomościami – kupno, sprzedaż, zamiana, wynajem

Doradztwo w zakresie nieruchomości – dywersyfikacja portfela nieruchomości Klienta, optymalizacja przychodu z posiadanych nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami Klienta